Державна реєстрація нормативно-правових актів

Завдання відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти:

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011  № 1707/5 (із змінами) та зареєстроване Міністерством юстиції 23 червня 2011 р. за № 759/19497 Головне територіальне управління юстиції через свій структурний підрозділ – відділ державної реєстрації нормативно-правових актів:

  1. здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність Конституції України та чинному законодавству України, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;
  2. здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Львівської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій Львівської області, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;
  3. скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
  4. перевіряє стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
  5. у разі виявлення порушень, визначених статтею 188-41Кодексу України про адміністративні правопорушення, складає протоколи, інформує керівництво суб’єктів нормотворення про виявлені порушення;
  6. надає методичну допомогу суб’єктам нормотворення у питаннях підготовки та подачі на державну реєстрацію нормативно-правових актів, у приведенні їх у відповідність до чинного законодавства; проводить наради, стажування, семінарські заняття для підвищення фахового рівня уповноважених представників суб’єктів нормотворення Львівської області.

Нормативна база
 

1. Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами)

2. Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (із змінами)

3. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (із змінами) 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5 «Про затвердження Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (із змінами) 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2015  № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року  за № 303/267487. 

6. Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами)  

7. Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області та проведення їх державної реєстрації, затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 27 липня 2017 року № 358/6, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області 2 серпня 2017 року за № 60/1845

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 452/6 від 14.12.2015 р.

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 585/6 від 22.12.2016 р.

Наказ "Про проведення перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" 16/5 від 05.12.2017 р.

Наказ "Про внесення змін до наказу Головного територіального управління юстиції у Львівській області від 22.12.2016 №585/6" 91/6 від 06.03.2017 р.

Перелік суб’єктів нормотворення, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області

Графік стажувань ІІІ квартал 2016 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  359/6 від 08.08.2016 р.

Графік стажувань ІV квартал 2016 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  21/5 від 13.10.2016 р.

Графік стажувань І квартал 2017 року. 

Графік стажувань ІІ квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  4/5 від 19.04.2017 р.

Графік стажувань ІІІ квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  8/5 від 03.07.2017 р.

Графік стажувань ІV квартал 2017 року. Наказ "Про затвердження графіку стажувань суб'єктів нормотворення"  10/5 від 02.10.2017 р.

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих  Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у  2015 році. Таблиця

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих  Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у  2016 роціТаблиця

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих  Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області у  2017 році. Таблиця

Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання - Протягом 2016 року не було

Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яким відмовлено - Протягом 2016 року не було

Протягом 2017 року

Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації - Протягом 2016 року не було

Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких було скасовано - Протягом 2016 року не було.

Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію та відповідні розпорядчі документи з цих питань - Протягом 2016 року не було

Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання - протягом 2017 року

Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яким відмовлено як таким, що їй не підлягають - протягом 2017 року

Статистичний аналіз роботи Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації нормативно-правових актів за І півріччя 2017 року

Сайт у стадії розробки