Управління державної реєстрації

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 • Закон України "Про державну реєстрацію актів  цивільного стану"
 • Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Наказ 
 • Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Наказ МЮУ
 • СІМЕЙНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ                                    
 • Наказ Міністерства юстиції України від 10.08.2015  № 1470/5 "Про затвердження Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі"                                       

Розмір плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Он-лайн консультації відділами державної реєстрації актів цивільного стану через   інтернет мережі Skype та Facebook.

Порядок внесення плати за послуги, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

Розміри ставок державного мита за вчинення актів цивільного стану.


Роз`яснення та зразки документів, необхідних для реалізації Закону України "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України":

Роз'яснення щодо порядку витребовування та отримання громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території України, документів про реєстрацію актів цивільного стану та деяких інших документів, що стосуються їх особистих та майнових прав та інтересів від компетентних органів іноземних держав.

Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Звертаємо увагу! Порядок реалізації Закону України «Про санкції» суб’єктами державної реєстрації.

Документи необхідні для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

 1. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженої особи у разі подання нею документів): паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України.
 3.  Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника.
 4.  Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру  прав, крім випадків, передбачених законом.
 5. Документ про сплату адміністративного збору (або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору). За відсутності такого документа заява не приймається.
 6. Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, а саме: 
 7. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна (у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта або за бажанням заявника).
 8. Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку (у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер або за бажанням заявника).
 9. Для державної реєстрації прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ тощо), будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого КООПЕРАТИВУ додатково подаються:
 10. Для державної реєстрації права власності на ОБ’ЄКТ нерухомого майна, що створюється шляхом ПОДІЛУ (у тому числі у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів), ВИДІЛУ частки або ОБ’ЄДНАННЯ кількох об’єктів додатково подаються:
 11. Для державної реєстрації права власності на сформовану ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ шляхом ПОДІЛУ або ОБ’ЄДНАННЯ раніше сформованих земельних ділянок додатково подаються:
 12. Для державної реєстрації права власності на НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ нерухомого майна додатково подаються:
 13. Для державної реєстрації права власності на РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ОБ’ЄКТ нерухомого майна (в тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки) додатково подається:
 14. Для державної реєстрації права власності на об’єкт НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА додатково подаються:
 15. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських, селищних, міських рад та які ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 р., додатково подаються:
 16. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи ЯК ВНЕСОК (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) додатково подається:
 17. Для державної реєстрації права власності у зв’язку З ПЕРЕДАЧЕЮ У ВЛАСНІСТЬ фізичним та юридичним особам майна У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи додатково подаються:
 18. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що ВИЙШЛИ ІЗ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ (учасників) юридичної особи додатково подаються:
 19. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в ІПОТЕЦІ або ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ додатково подаються:
 20. Для державної реєстрації права власності на підставі ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ, ЩО МІСТИТЬ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, подаються:
 21. Для державної реєстрації прав на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося з 1 січня 2013 р. із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, відповідним КООПЕРАТИВОМ після прийняття об’єкта нерухомого майна в експлуатацію подаються:
 22. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт додатково подаються:
 23. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку.
 24. При подачі документів обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів, які подаються, та присутність всіх власників нерухомого майна. Примітка. Документи подаються та отримуються особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу. Уповноважена особа повинна мати також документ, який підтверджує її повноваження.
 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ ТА ІНШИХ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, НЕСЕ ЗАЯВНИК.

У разі відмови у державній реєстрації прав адміністративний збір не повертається, а плата за надання інформації з Державного реєстру прав підлягає поверненню

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав адміністративний збір та плата за надання інформації з Державного реєстру прав підлягають поверненню.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 • фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
 • громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди I та II груп;
 • Національний банк України;
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 • інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Документи необхідні для проведення державної реєстрації створення юридичної особи та фізичної особи-підприємця

 1.  Державна реєстрація cтворення юридичної особи. Дивитись

        Додаток 1           Додаток 2           Додаток 3          Додаток 4          Додаток 5       Додаток 6

        Додаток 7         Додаток 8

     2.   Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця,    зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному  реєстрі. Дивитись

         Додаток 9

     3.   Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі. Дивитись

         Додаток 10

      4.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи. Дивитись

         Додаток 11

      5.  Державна реєстрація ЗМІН до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Дивитись

         Додаток 12

      6.  Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа. Дивитись

         Додаток 13

      7.  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту. Дивитись

         Додаток 14

      8.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи. Дивитись

         Додаток 15             Додаток 16

      9.  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Дивитись

         Додаток 17

      10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації. Дивитись

         Додаток 18

      11. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи. Дивитись

         Додаток 19

       12. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи. Дивитись

       13. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи. Дивитись

       14. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи. Дивитись

          Додаток 20

       15. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця. Дивитись

          Додаток 21

Внесено зміни щодо розміру адміністративного збору за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав на 2017 рік.

Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 29.01.2016 року затвердило Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та створило Комісію Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Головою Комісії, відповідно до наказу, є начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Жукровський Я.І., заступником Голови Комісії є заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації Куманська-Нор О.П.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сферах державної реєстрації» № 1128 від 25.12.2015 року, визначено порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав суб’єктом розгляду скарг є Міністерство юстиції України, його територіальні органи або суд.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

 • на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також, коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
 • на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

 • на рішення (крім рішень про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
 • на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Особа, яка вважає, що її права порушено, має право звернутись, зокрема в ГТУЮ з оскарженням рішень (крім рішень про державну реєстрацію прав) суб’єктів державної реєстрації прав. Скарга повинна подаватись у письмовій формі та має містити наступні реквізити:

 • повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 • реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 • зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
 • викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав ( у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
 • підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав в результаті прийняття такого рішення, та має містити відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті, обрати спосіб, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Важливо! у разі якщо встановлено порушення вимог законів щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку Комісії приймає мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті у формі наказу.

Порядок та форму оскарження наводимо нижче.

Перевагою позасудового оскарження дій чи бездіяльності державних реєстраторів є те, що це ефективний та безкоштовний спосіб відновлення порушеного права.

Інформація про відділ

Законодавча база

Зразок скарги юридичної особи чи фізичної особи-підприємця

Зразок скарги - нерухоме майно

Інформація про надходження коштів до державного бюджету по Львівській області за травень 2016 року 

КУпАП

Положення Відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань - Управління державної реєстрації

Методичні рекомендації щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання адміністративних послуг, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні державної реєстрації громадських об‘єднань.

ВІДОМОСТІ про керівні органи громадської організації.

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ установчих зборів засновників громадської організації

ЗРАЗОК СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання 

 2. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ громадського об'єднання.

 3. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання.

 4. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстраціївключення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 5. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 6. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 7. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 8. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 9. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 10. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

 11. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

 12. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому
  числі змін до установчих документів.

 13. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 14. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 15. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі
  змін до установчих документів

 16. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 17. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії 

 18. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів 

 19. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

 20. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 21. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 22. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 23. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації ії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 24. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації 

 25. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 26. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації 

 27. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації 

 28. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання 

 29. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

 30. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припиненнягромадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

 31. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 32. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду

 33. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

 34. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

 35. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

 36. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації 

 37. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

 38. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення громадського об'єднання 

 39. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 40. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 41. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення структурного утворення політичної партії 

 42. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 43. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 44. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання 

 45. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи 

 46. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 47. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з реєстрації громадського об’єднання

 48. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 49. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення структурного утворенняполітичної партії 

 50. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки

 51. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації постійно діючого третейського суду територіального осередку творчої спілки

 52. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи  територіального осередку творчої спілки

 53. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до статуту територіальної громади

 54. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

 55. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації статуту територіальної громади

 56. ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги зі скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Сайт у стадії розробки