Утворено Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

01.03.2016 15:34

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 29.01.2016 року затвердило Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Львівській  області  з  питань  розгляду  скарг у сфері  державної  реєстрації, відповідно до якого створено вищезазначену комісію. Головою Комісії, відповідно до наказу, є начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Жукровський Я.І., заступником Голови Комісії є заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної реєстрації Куманська-Нор О.П.

 

Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сферах державної реєстрації» № 1128 від 25.12.2015 року, визначено порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав суб’єктом розгляду скарг є Міністерство юстиції України, його територіальні органи або суд.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

- на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також, коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
- на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

- на рішення (крім рішень про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
- на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Особа, яка вважає, що її права порушено, має право звернутись, зокрема в ГТУЮ з оскарженням рішень (крім рішень про державну реєстрацію прав) суб’єктів державної реєстрації прав. Скарга повинна подаватись у письмовій формі та має містити наступні реквізити:

- повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
- реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
- зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
- викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав ( у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
- підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав в результаті прийняття такого рішення, та має містити відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті, обрати спосіб, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Важливо! у разі якщо встановлено порушення вимог законів щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку Комісії приймає мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті у формі наказу.

Порядок та форму оскарження дивись нижче:

зразок скарги;

інформаційна довідка.

Сайт у стадії розробки